Witoon.info

Just another WordPress site

Windows 8 ขึ้น Error 0x80070570: The file or directory is corrupted and unreadable

on March 12, 2013

ใช้งาน Windows 8 มาเดือนกว่าๆเกือบ 2 เดือนก็ไม่มีปัญหาอะไร อยู่ๆก็เกิด error นี้ขึ้น

“Windows 8 ขึ้น Error 0x80070570: The file or directory is corrupted and unreadable”

โดย error ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นตอนพยายามทำการสร้าง Folder ใหม่ ก็ลองไล่ๆหาดูใน net ว่าเป็นเพราะอะไร ลองๆทำตามเขาดูมันก็ไม่หาย ทำไงดี สงสัยงานนี้ต้องลบทิ้งลงไหม่แล้ว แต่ลองนั่งทบทวนดู เหลือบไปเห็นเครื่องคอมอีกเครื่องที่เป็น Windows 7 Starter เพิ่งติดตั้งเสร็จยังไม่ได้ activate กะว่าจะทดสอบอะไรนิดหน่อยแล้วจะลบเครื่องทิ้ง

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะ ตอนที่ซื้อ Windows 8 Licencse เครื่องนี้ ซื้อเป็นเวอร์ชั่น download ราคาพิเศษ $39.9 โดยตอนซื้อรู้สึกว่าจะ Upgrade มาจาก Windows 7 Starter License ตัวที่เพิ่งติดกับอีกเครื่องหนึ่ง ทาง Microsoft ก็เลยถือว่า Windows 7 starter license ที่ว่านี่้ไม่สามารถใช้ได้แล้ว พอมีการติดตั้งเข้าไปแล้วและทั้งสองเครื่องต่อ internet ทั้งคู่ จึงไปกระตุกต่อมทำให้ windows 8 เครื่องนี้เกิด error ดังกล่าวข้างต้น(เดาล้วนๆ)  พอสันนิษฐานอย่างนี้ ก้ต้องตัดเครื่อง Windows 7 starter license ออกจากระบบ(ถอดสายออก หรือ ไม่ต่อเน็ต หรือลบทิ้งไปเลย หรือปิดเครื่อง) แล้วทิ้งไว้สักพักเปิดเครื่อง windows 8 ใหม่ คราวนี้อาการ error ที่ว่าก็หายไป

สรุปว่า

1. error “Windows 8 ขึ้น Error 0x80070570: The file or directory is corrupted and unreadable” เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

2.ที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะไม่จริงก็ได้(บอกแล้วว่าเดาล้วนๆ) ถ้าจะให้แน่ใจต้องเปิดเครื่อง Windows 7 starter license ขึ้นมาอีกรอบแล้วดูว่าเป็นอีกหรือเปล่า (แต่ไม่มีเวลาทดสอบ และตอนนี้ก็ลบเครื่องนั้นไปแล้ว)

3.ถ้าเป็นอีกจะมาเขียนเพิ่มเติม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>