วิธี burn แผ่น dvd ให้เป็น iso บน Ubuntu โดยใช้ terminal

วิธี burn แผ่น dvd ให้เป็น iso บน Ubuntu

ยังไม่เคยทำเลยลองหาดูค้นจากคำว่า “linux create iso from dvd” เจอ web ที่บอกวิธีทำจาก Terminal

http://www.wikihow.com/Create-an-ISO-File-in-Linux

ลองทำดูแล้วง่ายดี

เริ่มจาก

1.เข้าสู่ Terminal โดย กด CTRL+ALT+T

2.พิมพ์คำสั่ง dd if=dev/dvd1 of=dvdrom1.iso

3.รอ สักพัก แผ่นก็จะเขียนไปเรื่อย จนเสร็จ ประมาณ 5-10 นาที แล้วแต่ข้อมูลมีมากหรือน้อย เข้าไปดูใน Home จะได้ไฟล์ .iso ที่เรากำหนด ในที่นี้คือ dvdrom1.iso