บ่นเรื่องโปรแกรมที่พัฒนามาจาก MS Access 97

ไม่อยากบอกว่าที่ออฟฟิศ ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนามาบน Windows 98 กับ Microsoft Access 97 ซึ่งเก่ามากๆ อายุเกิน 10 ปี ปัญหาที่คือ

  1. นำโปรแกรมมา run บน Access รุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ได้ต้อง Convert Database ก่อน
  2. โปรแกรมเก่า compile เป็น MDE แล้ว หา Code เก่าได้ แต่ไม่ใช่รุ่นล่าสุด ก็คือ ต้องเขียนใหม่เพิ่มบางส่วน
  3. พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมไม่ได้ เพราะไม่เข้ากับ Access ตัวใหม่
  4. ถ้าเครื่อง Windows 98 ที่มีอยู่เสียตอนนี้ไม่รู้จะหาเครื่องที่ไหนมาแทนแล้ว
  5. เราไม่ใช่คนเขียนโปรแกรมนี้
  6. ไม่เคยเขียนโปรแกรม Access มาก่อน

แต่สรุปว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *