เป็นมาหลายครั้งแล้ว Windows has blocked this software because it can’t verify the publisher

เป็นมาหลายครั้งแล้วเวลามีเครื่องที่ลง Windowsใหม่มา แล้วจะดูกล้องวงจรปิดผ่าน IE จะขึ้น Error ว่า “Windows has blocked this software because it can’t verify the publisher” ทำทีแล้วก็ลืม มาเจออีกก็ต้องค้นใหม่ทุกครั้ง ครั้งนี้บันทึกไว้หน่อย

– Tools->Internet Options-> Security -> Trusted Sites

ตี๊กตรง Required Server virification(https:)ออก ถึงจะ add ตัว ip ของกล้องวงจรปิดได้ เสร็จแล้ว ก็ Add http://กล้องวงจรปิด

อีกนิดหนึ่ง

-Tools->Compatibility View Setting

ให้ Add ip ของกล้องวงจรปิดเข้าไป

หวังว่าจะครบแล้วนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *