ฟังก์ชั่นง่ายๆ INT() ปัดตัวเลขที่มีจุดทศนิยมให้เป็น จำนวนเต็ม

ฟังก์ชั่นง่ายๆ INT() ปัดตัวเลขลง คือตัวเลขที่มีจุดทศนิยมให้เป็น จำนวนเต็ม

=INT(2.45) -> 2

=INT(-2.45)-> 3

ถ้าเซล A1 = 3.95

=INT(A1) = 4

ฟังก์ชั่นตัวนี้ช่วยงานได้เยอะเลย น่าจะเหมาะสำหรับตัวเลขมากๆ เช่น เวลาขายของ ตัวเลขสินค้าราคาเป็นพันบาท เป็นหมื่นบาท หายไปน้อยกว่า 1 ก็ไม่มีผลกระทบมาก

วิธี copy ข้อมูลใน openoffice หรือ excel แบบ row เว้น row หรือ Column เว้น column

วิธี copy ข้อมูลใน openoffice หรือ excel แบบ row เว้น row หรือ Column เว้น column
มีข้อมูลที่ต้องการ copy สมมติว่ามี 100 แถว อยู่ที่ column A ข้อมูลเรียงลงไปตั้งแต่ A1,A2,A3,…A100  เราต้องการ copy เฉพาะ แถว A1,A3,A5,A7,…. A99 เท่านั้น
วิธีทำ
1.ที่เซลว่างใดๆในที่นี้เริ่มที่เซล E1 พิมพ์ 1 แถวถัด(เซล E2)มาพิมพ์ 3 แล้ว คลิกสองแถว copy ลงไปจนถึง 99 จะได้
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99

2.ที่เซล F1 พิมพ์สูตร =CONCATENATE(“A”,E1) จะได้ผลลัพธ์เป็น A1 ทำการ copy สูตรลงไปจนถึง A99 จะได้
A1
A3
A5
A7
A9
A11
A13
A15
A17
A19
A21
A23
A25
A27
A29
A31
A33
A35
A37
A39
A41
A43
A45
A47
A49
A51
A53
A55
A57
A59
A61
A63
A65
A67
A69
A71
A73
A75
A77
A79
A81
A83
A85
A87
A89
A91
A93
A95
A97
A99

จากนั้นให้ทำการ copy ผลลัพธ์ A1 ถึง A99 มาแปะไว้ใน notepad แล้ว copy จาก notepad กลับมาแปะไว้ใน openoffice เริ่มที่เซล G1

3.ที่เซล H1 พิมพ์สูตร =CONCATENATE(“=”,G1) จะได้ผลลัพธ์ =A1 ทำการ copy ลงไปตามแถว จนถึงผลลัพธ์ =A99 ทำการ copy ผลลัพธ์ =A1 จนถึง =A99 ไปแปะไว้ใน notepad แล้ว copy ทั้งหมด กลับจาก notepad มาแปะกลับไว้เริ่มที่ cell I1

เสร็จขั้นตอนจะได้ข้อมูลของ A1,A3,A5,…A99 มาอยู่บน Cell I1,I2,I3…I50

ก่อนจบมานั่งดูเราอาจลดขั้นตอนโดย พิมพ์สูตร =CONCATENATE(“=A”,E1) ตั้งแต่ ข้อ 2. เลย ก็ได้ (ตอนแรกยัง งง งง อยู่)